zaterdag 1 december 2012

Demogekkies alert!Demogekkie alert! Vandaag werd ik gebeld door een vrouw die zich voorstelde als “Janna, een demogekkie.” Ze sprak namens de demogekkies, althans dat zei ze en wilde graag in discussie over mijn blog. Eigenlijk vond ik dat wel stoer van haar. Janna belde onder haar eigen naam en gebruikte geen afgeschermd nummer. Beter dan een anoniem lafbekje.

Ze vertelde mij dat de asielzoekers nu waren opgevangen,voor langere tijd dus. Ik hoop het met heel mijn hart. Waarom dat niet eerder kon is mij niet duidelijk geworden. Vanzelfsprekend heb ik er wel naar gevraagd, maar een echt antwoord bleef uit. Het kwam in ieder geval wel gelegen dat het kamp is ontruimd met veel demogekkies en dus media-aandacht.

Ze vond mijn blog nogal kort door de bocht en wilde duidelijk maken dat de beslissing van de asielzoekers om niet in te gaan op de aangeboden opvang door burgemeester Van der Laan vooral een beslissing van de asielzoekers was, en niet van de demogekkies. Echter, door de asielzoekers niet te motiveren om wel gebruik te maken van het aanbod stonden zij gisteravond op straat. Een ezel had dat kunnen weten en had daarom andere keuzes gemaakt.

Bovendien stelde Jana dat de aangeboden opvang aan de asielzoekers alleen nachtopvang betrof. Dit is pertinent onjuist. Voor alle asielzoekers was er een dagprogramma beschikbaar. Wat heeft het voor nut hierover vooral naar buiten een andere versie van de waarheid te belichten? 

In die tijd van vijf weken – de duur van de opvang - hadden de demogekkies dan voldoende tijd gehad om een plan de campagne te maken om een duurzame oplossing te realiseren én als zij dat nodig hadden gevonden hun politieke punt te maken. Bovendien was er in die periode de tijd geweest om je eventuele politieke punt krachtig en doordacht te maken. Er was dan de mogelijkheid geweest om op de achtergrond te werken aan een politieke oplossing. Die mogelijkheid is nu weg. De burgemeester heeft de randen van de zorgplicht door gemeenten opgezocht door deze oplossing aan te dragen. En dat is een doorbraak. 

Ik ken inmiddels enkele mensen die zich op en rond het kamp aan de Notweg hebben ingezet en die toch echt de meeste demogekkies niet kennen. In de zin dat zij zich daar nog nooit hadden vertoond. Janna wist mij te vertellen dat ze inderdaad niet op het kamp was geweest, maar dat ze wel veel had gedaan zoals het geven van taallessen buiten het kamp.

Na al mijn argumenten te hebben aangehoord zei ze dat er wel degelijk veel bereikt was. Zo was er nu tenminste veel media-aandacht. Want het ging ze niet alleen om de mensen van de Notweg, maar om de groep van 10.000 soortgelijke anonieme gevallen. 

Aha! Dus de groep aan de Notweg is wel degelijk gebruikt om een politiek punt te maken, zonder daarmee het primaire belang voor deze specifieke asielzoekers in het vizier te houden. Ik kan niet anders concluderen dat deze asielzoekers als pion zijn gebruikt door een groep activisten ten faveure van hun eigen gelijk. Bah, bah en nog eens bah!

Daar zat je dan gisteravond als asielzoeker, koud, nat, hongerig en moe in een bushokje in de godvergeten Bijlmer. Media-aandacht houdt je namelijk niet warm, voedt je niet en geeft je ook geen onderdak. Geen enkel zicht op enige verbetering in je situatie, niet wetende wat volgende maand, volgende week of over 10 minuten je lot is terwijl je in een opvang in ieder geval vijf weken had kunnen bijkomen van die mensonterende situatie. Nou ja, je wist in ieder geval dat er veel media-aandacht was. Eén van de primaire behoeften van de mens. 

3 opmerkingen:

 1. "Want het ging ze niet alleen om de mensen van de Notweg, maar om de groep van 10.000 soortgelijke anonieme gevallen"

  Waarmee ze ook helemaal gelijk hebben, soms moet je het individu opofferen om het gelijk te halen voor het grote geheel. Dat een individu daardoor in een slechtere positie terechtkomt is ook heel treurig, vervelend ook zeker. Maar wanneer je daarmee het gelijk van een grote groep kan krijgen weegt dit zwaarder dan de principes van een individu.

  Dat is namelijk precies wat deze mensen die jij demoniseert hier voor elkaar proberen te krijgen. De rechten van een grote groep mensen veilig te stellen en zij kijken toevallig verder dan de omstandigheden van één (of enkele) individuen. Zij gaan voor het grote plaatje.

  Eigenlijk is bovenstaand stuk precies wat er mis is met de Nederlandse cultuur. We zijn teveel individuen geworden, alleen bezig met het veilig stellen van het eigen gelijk. De eigen prestiges en zorgen dat wij het zelf makkelijk hebben. Het grote geheel is uit het oog verloren en dat dringen we ook aan anderen op. Individualisme en de wereld kan stikken!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik heb met een paar van de betrokken vluchtelingen gesproken. Het was hun eigen keuze het op ontruiming te laten aankomen, zich daarbij ten volle bewust van de risico's en mogelijke gevolgen. Het was ook hun keuze de "demogekkies" te vragen hen bij dat moeilijke moment op vrijdagochtend bij te staan door erbij aanwezig te zijn.

  Ik heb respect voor die keuze en alleen maar bewondering voor degenen die consequent niet alleen in woord maar ook in daad de kant van de vluchtelingen hebben gekozen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik ben trots op de mensen die dat gedurende de hele periode dat het kamp er stond dat hebben gedaan.

  BeantwoordenVerwijderen