zondag 15 april 2012

Hulp schiet te kort in Alphen aan den Rijn


De GGD Hollands Midden presenteert aanstaande maandag in opdracht van de Gemeente Alphen aan den Rijn een onderzoek naar de gevolgen voor de gezondheid van de getroffenen en betrokkene van het schietincident in winkelcentrum de Ridderhof van 9 april 2011.

De samenvatting van het rapport maakt één ding heel duidelijk: van de groep mensen met wie het minder goed gaat, geeft een derde van de respondenten aan dat zij niet de behandeling en/of hulp krijgt waar ze behoefte aan heeft. 

Een zorgwekkende conclusie waar, zo zou je verwachten, een adequate aanbeveling tegenover staat. Zo zou men verwachten dat er wordt aanbevolen als de donder de bovenstaande groep in kaart te breng teneinde die alsnog goede hulp te bieden. Niet is echter minder waar. De aanbevelingen ten behoeve van deze conclusie luidt als volgt:
  1. De resultaten dienen,samen met de resultaten van de analyse van de zorgregistraties van het Nivel, als input voor een bijeenkomst met lokale zorgpartijen en de politie, waarbij het afgelopen jaar kan worden geëvalueerd en handelingsperspectieven voor het komende jaar worden besproken. De GGD wil deze bijeenkomst in samenspraak met de gemeente Alphen eind juni 2012 organiseren.
  2. In dat overleg met zorgpartijen kan aan de orde komen hoe het komt dat het met een deel van de getroffenen‘niet goed’ gaat en dat zij naar eigen zeggen geen professionele zorg of ondersteuning nodig hebben. En hoe het komt dat het met een deel van de getroffenen‘niet goed’ gaat en dat zij naar eigen zeggen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben.
In andere woorden staat hier: alle zorgpartijen en de politie gaan met elkaar eind juni kletsen ten einde te kijken waar het mis is gegaan en bezien hoe een soortgelijk voorval(!) in de toekomst wel dient te worden opgepakt. Daarnaast kijken we hoe het nu toch kan dat een aantal mensen geen zorg en steun hebben die zij wel aangeven nodig te hebben en die ze nu niet krijgen.

De GGD Hollands Midden geeft hiermee, in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn, aan dat zij de noodkreet van deze mensen niet pragmatisch, maar rustig bureaucratisch en ambtelijk oppakken. Wederom een klap in het gezicht van de mensen die nooit hebben gevraagd bij dit dramatische voorval  betrokken te zijn.

Overigens geeft de GGD in de aanbeveling nog een sneer in de richting van de gemeente als het gaat om communicatie.De gemeente zou in hun communicatie-uitingen meer rekening moeten houden met het feit dat het schietincident voor veel mensen nog dagelijkse invloed heeft op hun leven.

Ik hoop dat de gemeente Alphen aan den Rijn morgen in hun persbericht wel enig pragmatisme aan de dag legt en niet blijft hangen in een papieren werkelijkheid zodat slachtoffers die hulp nodig hebben nu ook daadwerkelijk worden geholpen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten